Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Tomáš Černý

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.

• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů.

• Směsný komunální odpad odkládejte do popelnic. •

Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/ rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.

• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo popelnice. Žádný, ani tříděný, odpad nikdy nedávejte mimo popelnice a kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.

• Buďte ohleduplní.