Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

úplná uzavírka silnice II/343 v místě: Hlinsko, místní část Blatno

Tomáš Černý

V termínu od 4.10.2021 do 10.10.2021, bude úplná uzavírka silnice II/343 v místě Hlinsko, místní část Blatno, z důvodu provádění stavby modernizace silnice II/343, I. etapa : viz příloha – situace a návrh DIO.

objízdná trasa: Je vedena po silnici II/343 na křižovatku silnic II/343 x I/34, dále po silnici I/34 přes Chlum, Benátky, Kohoutov do Ždírce nad Doubravou na křižovatku silnic I/34 x I/37, dále po silnici I/37 přes Krucemburk, Vojnův Městec, Škrdlovice na křižovatku silnic I/37 x II/350, dále po silnici II/350 přes Světnov, Cikháj, Herálec na křižovatku silnic II/350 x II/343 a dále po silnici II/343, obousměrně

objízdná trasa pro BUS:
Pro linku 620755 – je vedena z Hlinska po silnici I/34 na křižovatku silnic I/34 x III/3439, dále po silnici III/3439 přes Kladno, Dědovou na křižovatku silnic III/3439 x II/343 v Kameničkách, a dále dle jízdních řádů po silnici II/343, obousměrně.

Vzhledem k tomu, že komunikace určené jako objízdné trasy pro autobusy nejsou stavěny pro zvýšenou dopravní zátěž, bude na těchto silnicích:
komunikaci 3439 Kameničky – Kladno (situace detail č.2), u zákazových značek B24a, B24b osazena dodatková tabulka mimo BUS a rezidenty z obcí Jeníkov, Kameničky, Dědová, Kladno, Chlumětín. U zákazové značky B13 bude osazena dodatková tabulka mimo BUS
místní komunikaci Hamry – Studnice (situace detail č. 8), budou umístěny značky B1 s dodatkovými tabulkami mimo BUS a rezidenty z obcí Studnice, Hamry, Vortová, Herálec.
Policie bude provádět dohled na dodržování tohoto dopravního značení.

Podrobnosti viz veřejná vyhláška – odkaz níže

43/22 – Veřejná vyhláška Č.j.: Hl 53123/2021/SÚ – stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení DZ – Modernizace silnice II/343, 1. etapa – Obec Jeníkov u Hlinska (obec-jenikov.cz)