Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kompostéry pořízené z Operačního programu Životní prostředí

Tomáš Černý

V prosinci roku 2019 jsme všechny domy v Jeníkově obeslali s výzvou, aby se přihlásili zájemci o dotované kompostéry. Shromáždili se nám požadavky ze zhruba 1/3 domů v obci. V té době jsme předpokládali, že bychom v případě úspěchu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, se žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektu „Hlinecko – předcházení vzniku odpadu,“ mohli mít kompostéry pro zájemce již v roce 2020. Tak jako i v jiných oblastech vše zhatila epidemie způsobená nemocí covid 19. V letošním roce se, ale podařilo finanční prostředky získat, a tak i obec Jeníkov na sklonku roku 2021 získala kompostéry pro všechny, kteří na přelomu roku 2019/2020 projevili zájem vyplněním potřebného dotazníku.

Všechny, kteří o kompostér požádali, bude obecní úřad kontaktovat a dohodne podepsání smlouvy o výpůjčce a darovací (v souladu s podmínkami dotace) a způsob předání kompostérů.

Cílem projektu je předcházení vzniku BIO odpadu a zároveň minimalizovat množství nesmyslného odvážení této cenné suroviny z naší vesnice do města. V posledních letech nám stoupají náklady na odvoz bioodpadu, čímž se dále zvyšuje tlak na navyšování poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Ať již jste si požádali o dotované kompostéry nebo jste této možnosti nevyužily a pořídili jste si kompostér sami (případně to plánujete), máte možnost získat kompostováním zdroj vždy se hodícího kvalitního kompostu. Protože i kompostování, stejně jako všechno ostatní, má svá pravidla, nabízíme zdarma ke stažení příručku jak na to, s názvem „Kompostování v zahradních kompostérech.“

Příručku můžete stahovat