Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V letošním roce zazvoní na dveře Vašich domovů TŘI KRÁLOVÉ  Charity České republiky v sobotu 6. ledna, aby rozdávali radost a požehnání, a také prosili o příspěvek na lidi v nouzi. Tyto děti se svým dospělým doprovodem přijdou se stejným nadšením a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, jakou u nás v Jeníkově zažívají již řadu let. Pevně věřím, že tomu tak bude i letos, kdy bude pomoc potřebovat více lidí než jindy.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun). Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity ČR.

Dobrovolníci, kteří chodí od domu k domu v převleku tří králů, věnují svůj čas a nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle kasičky označené logem Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování. Na průkazce najdete podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky.