Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Městský úřad Hlinsko – výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Hlinsko vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
v ý b ě r o v é ř í z e n í
na obsazení pracovního místa
„Sociální pracovník/pracovnice Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Městského úřadu Hlinsko – orgán sociálně-právní ochrany dětí“