Vodní hospodářství

Obec Jeníkov provozuje vlastní vodovod a čistírnu odpadních vod