Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Program rozvoje obce

Milí spoluobčané,

naše obec zpracovává svůj program rozvoje na další roky, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Dotazník je samozřejmě anonymní a zcela dobrovolný. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Dotazník Vám byl doručen do Vašich poštovních schránek. V případě, že dotazník bude chtít samostatně vyplnit více členů domácnosti, je možné tento okopírovat, nebo je k dispozici ke stažení pod tímto textem.