Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Technické služby – dopis ředitele

Tomáš Černý

Kromě zdravotníků, policie, hasičů, prodavaček, pošťaček, jsou tu i zaměstnanci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., kteří každodenně zajišťují to, co je naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad. Prosím proto občany, aby v této složité době, měli o to víc na paměti jak zacházet s odpady a tím i předcházet šíření jakýchkoliv infekčních nemocí, tím spíše šíření nového typu koronaviru.

Pokud používáte jednorázové roušky, nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jakoby to byl infekční odpad, měly by skončit v uzavřeném plastovém pytlíku (!) a odhozené by měly být v nádobách určených na komunální odpad (popelnice) !!!!

Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad !!!

S tímto odpadem dále naši zaměstnanci pracují a třídí, tedy s ním přichází do přímého styku. Pokud se i naši zaměstnanci nakazí jakýmkoliv infekčním onemocněním a budou nuceni zůstat v izolaci nebo v karanténě, nebude kdo, by Vám Váš odpad odvezl k likvidaci. Děkujeme, že jste zodpovědní jak k sobě, tak k ostatním, a že k tomuto problému přistoupíte aktivně. Tímto Vás prosím o spolupráci při informování obyvatel k nakládání s tímto odpadem, jelikož ochrana obyvatelstva je důležitá a neméně důležité je i informování, jakým způsobem se má s použitým materiálem zacházet, jelikož jsem o tomto nezaregistroval žádnou informaci pro občany.

Petr Stejskal jednatel