Pohřešovaná osoba Jan Doležel, nar. 14.2.1948, bytem Hlinsko, Květná 1386

Pohřešovaná osoba Jan Doležel, bytem Hlinsko, Květná 1386 – viz příloha