Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

vyúčtování za svoz TKO a poplatků za psa

Last updated on 1.4.2019

Vážení občané, během tohoto týdne obdržíte do poštovních schránek vyúčtování za svoz TKO a poplatků za psa. Pokud toto vyúčtování neobdržíte do konce měsíce Března, kontaktujte Obecní Úřad Jeníkov. Bude Vám vystaveno vyúčtování nové.

POPLATKY PLAŤTE, PROSÍME NA ÚČET: č. 1141602309/0800, VARIABILNÍ SYMBOL: ČÍSLO POPISNÉ (EVIDENČNÍ). Jen ten kdo nemá účet, může zaplatit poplatek osobně dne 24. dubna 2019 na OÚ v Jeníkově od 8:00 do 11:00 a od 19:00 do 20:00. Poplatky musí být zaplaceny nejdéle do 30. 6. 2019.

Poplatek za svoz TKO navýšily Obci Jeníkov Technické služby Hlinsko na souhrnnou cenu 653,68Kč (za každou fyzickou osobu mající v obci trvalý pobyt a každou stavbu k individuální rekreaci bez poplatníka s trvalým pobytem v obci).  Přesto se rozhodlo zastupitelstvo obce svým Usnesením ZO/ k bodu 9., ze dne 12. 12. 2018 poplatek nenavyšovat.