Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

VČELKA sociální služby o.p.s. v Hlinsku

Tomáš Černý
https://www.pecevcelka.cz/

VČELKA sociální služby o.p.s. otevírá nové středisko v Hlinsku, které naleznete na adrese: Adámkova třída 190, 539 01 Hlinsko. Organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018 se stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka, která působí v sedmi krajích ČR. Za rok 2019 VČELKA celkem poskytla služby 960 uživatelům v rozsahu 84 688 hod.

Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb. Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.

VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od Hlinska.

Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních službách, kteří klientům pomáhají s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla a pití, se zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku chůze.

Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta tak, aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru soběstačnosti konkrétního klienta.

Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví na cestě za ním.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucí střediska na tel. čísle +420 601 152 605 nebo na emailové adrese: vareckova@pecevcelka.cz Za VČELKA sociální služby, o. p. s. Bc. Adéla Vařečková, vedoucí střediska